Monthly archives for December, 2017

Cambridge Digital Planet infograph

Cambridge Digital Planet infograph

El Marc Comú Europeu de Referència per a  les Llengües (MCER) s’utilitza arreu del món per a qualificar el coneixement d’una llengua segons una escala de nivells, des de l’A1 fins el C2. Cambridge English proporciona una sèrie de recursos digitals per a què professors i alumnes els utilitzin en l’aula, eines pels centres examinadors […]

Quinta Conferencia Anual Exams Catalunya 2017
Cuarta Conferencia Anual Exams Catalunya 2016
Tercera Conferencia Anual Exams Catalunya 2015
Platinum Centre of the Year Awards 2015
Segunda Conferencia Anual Exams Catalunya 2014

Recent Comments