Captura de pantalla 2017-12-29 a las 16.54.07

El Marc Comú Europeu de Referència per a  les Llengües (MCER) s’utilitza arreu del món per a qualificar el coneixement d’una llengua segons una escala de nivells, des de l’A1 fins el C2.

Cambridge English proporciona una sèrie de recursos digitals per a què professors i alumnes els utilitzin en l’aula, eines pels centres examinadors i diverses activitats per a que els nens practiquin en família.

Algunes d’aquestes eines són totalmente noves, com, The Digital Teacher, Book my Exam and Quiz your English.

A més, alguns d’aquests recursos també estan disponibles a Google Play i Apple Store.

L’incorporació de la tecnologia en l’aprenentatge de llengües pot tenir un impacte significatiu en la manera com els estudiants treballen i aprenen: ajudant-los a trobar la informació més ràpidament, a través, per exemple, dels diccionaris on-line, motivant-los a aprendre més, i al ritme i nivel que precisen, fent ús entre d’altres, d’apps de pronunciació,  i fins i tot, a que aconsegueixin mantenir el nivel d’un idioma, amb softwares de gravació de veu i pràctiques de tests on line.