Cambridge Digital Planet infograph

Captura de pantalla 2017-12-29 a las 16.54.07

El Marc Comú Europeu de Referència per a  les Llengües (MCER) s’utilitza arreu del món per a qualificar el coneixement d’una llengua segons una escala de nivells, des de l’A1 fins el C2.

Cambridge English proporciona una sèrie de recursos digitals per a què professors i alumnes els utilitzin en l’aula, eines pels centres examinadors i diverses activitats per a que els nens practiquin en família.

Algunes d’aquestes eines són totalmente noves, com, The Digital Teacher, Book my Exam and Quiz your English.

A més, alguns d’aquests recursos també estan disponibles a Google Play i Apple Store.

L’incorporació de la tecnologia en l’aprenentatge de llengües pot tenir un impacte significatiu en la manera com els estudiants treballen i aprenen: ajudant-los a trobar la informació més ràpidament, a través, per exemple, dels diccionaris on-line, motivant-los a aprendre més, i al ritme i nivel que precisen, fent ús entre d’altres, d’apps de pronunciació,  i fins i tot, a que aconsegueixin mantenir el nivel d’un idioma, amb softwares de gravació de veu i pràctiques de tests on line.

Quinta Conferencia Anual Exams Catalunya 2017
Cuarta Conferencia Anual Exams Catalunya 2016
Tercera Conferencia Anual Exams Catalunya 2015
Platinum Centre of the Year Awards 2015
Segunda Conferencia Anual Exams Catalunya 2014

Recent Comments