Skip to main content

Entrevista con Felipe Gozalo – coordinador de inspecciones de Cambridge Assessment En

¿Se ha preguntado alguna vez sobre las medidas con las que cuenta Cambridge Assessment English para mantener la fiabilidad y la calidad en sus exámenes? Un elemento importante es la inspección de sesiones de examen para asegurar que los Centros de Examen cumplen con la normativa y proporcionen al candidato de una buena experiencia en el día de su examen…

Exàmens Cambridge Assessment English per a grups especials

Gairebé tothom ha sentit parlar dels més populars dels exàmens de Cambridge, com ara l’omnipresent ‘First’, el PET (ara conegut com B1 Preliminary) o els Young Learners. Tanmateix, hi ha molts exàmens menys coneguts, dissenyats per aquells candidats que volen certificar les seves habilitats lingüístiques en contextos professionals específics, i que també oferim a Exams Catalunya. En el post d’aquest mes del nostre blog farem una ullada a tres d’aquestes qualificacions. Qui sap, potser trobareu l’examen que s’adapta millor a les vostres necessitats particulars!

Entrevista amb Esther González – Operations Administrator

Quant de temps portes treballant a Exams Catalunya? Quines són les teves funcions? Vaig començar al juliol del 2014. Actualment les meves funcions més importants són administrar les inscripcions de particulars i acadèmies, preparar factures i fer seguiment dels cobraments, fer horaris d’exàmens i enviar  la documentació referent a cada sessió que celebrem. Ens pot […]

Cómo aprenden idiomas los niños

Cómo aprenden idiomas los niños

Existen muchas maneras de aprender un idioma por lo que en ocasiones resulta bastante complicado saber por dónde empezar. La experiencia de Cambridge English en este terreno puede ayudaros a la hora de encontrar el camino correcto. ¿Qué clase de estudiante es mi hijo? Observa a tu hijo mientras juega. ¿Qué es lo que disfruta […]

83 FREE word games and activities to help build and practise vocabulary

83 FREE word games and activities to help build and practise vocabulary

Cambridge English has developed a valuable downloadable resource which contains dozens of word games for teachers to use in class. The activities are categorised by topic to help learners extend their vocabulary. The resource contains: crossword puzzles gap-fill activities word searches card games and much more… Whether you are preparing your students for a Cambridge […]

Com arribar a ser un dels nostres Preparation Centres

Com arribar a ser un dels nostres Preparation Centres

Treballa en una acadèmia, escola o imparteix classes particulars? Prepara als seus alumnes per als exàmens de Cambridge English? Si ha contestat afirmativament a aquestes preguntes està de sort. Formar part de la nostra xarxa de preparation centres és molt fàcil, únicament haurà d’enviar els seus candidats omplenant el formulari que trobarà a la nostra pàgina web Registre per […]

New School Year Resolutions

New School Year Resolutions

As the long summer holidays draw to a close, it’s time for English teachers and students to start thinking about the new school year. A new school year is an exciting time; it’s a new start and a great opportunity for change and development. At the beginning of a natural year, many people make New […]